SCRAME: udviklingen af en metode til kreation af spil.

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Søren Veigaard
KONKLUSION Mit mål er nået. Jeg ønskede at bidrage til udviklingen af metoder og teknikker, der kan anvendes i kreationen af spil, og med nærværendes speciales opstilling af SCRAME metoden er mit mål nået. På baggrund af de agile metoder er det lykkedes mig at opsætte en metode, der inddrager den iterative proces foreslået af den eksisterende spillitteratur, og samtidig formår at definere en planlægningsproces, der understøtter den iterative struktur. Ligeledes sætter metoden fokus på den vigtigste egenskab ved slutproduktet - at det kan underholde. Nu er mit håb, at dette speciale vil fungere som fundament for en videre forskning på området. Der er behov for det…
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider85
Udgivende institutionInstitut for Kommunikation, Aalborg Universi
ID: 11711442