• Susanne Duus
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Dette masterprojekt omhandler kommunikation om samliv og seksualitet med den palliative patient. Forskning viser, at samliv og seksualitet har en betydning for den palliative patient, og at patienten ønsker at tale om dette. Studier viser imidlertid, at sundhedsfaglige, der arbejder i den palliativ indsats, sjældent taler med disse patienter om seksualitet og intimitet. Uoverensstemmelser imellem forventninger mellem patienter og sundhedsfaglige resulterer i, at patienternes behov for at tale om samliv og seksualitet ikke bliver imødekommet. Målet var at undersøge, hvilke ønsker den palliative patient har til samtalen om samliv og seksualitet med den sundhedsfaglige. Der er anvendt er en fænomenologisk induktiv tilgang, og undersøgelsen blev udført som en kvalitativ undersøgelse, hvor tre palliative patienter blev interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide. Undersøgelsen viste, at informanterne ønskede at de sundhedsfaglige frembød med personlige egenskaber og kompetencer, som fik informanterne til at føle tillid. De ønskede at blive mødt med en holistisk tilgang, - mødt som menneske og ikke kun som patient. Ligeledes ønskede informanterne viden fra den sundhedsfaglige om sygdom og behandling relateret til indvirkning på samliv og seksualitet. Udover dette ønskede informanterne tid, ro og at aftaler blev overholdt, ligesom de ønskede, at det var den sundhedsfaglige, der kontinuerligt gennem sygdomsforløbet tog initiativet til samtalen om samliv og seksualitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 maj 2015
Antal sider54
ID: 211253546