Samspillet mellem myndighed og udførere på magtanvendelesområdet

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anne Jørgensen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Der foretages en kvalitativ interviewundersøgelse med myndighed og udførere på magtanvendelsesområdet
i Skanderborg Kommune. De empiriske fund analyseres og fortolkes hermeneutisk med inddragelse af
henholdsvis Niklas Luhmanns systemteori og Michel Foucaults magtanalyse.
SprogDansk
Udgivelsesdato2015
Antal sider120
ID: 217416666