Samspillet bruker og system

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Wenche Charlotte Johansen
  • Turid Jacobsen
En brukervennlighet/usabilitystudie av det elektroniske turnus/vaktplnsystemet Infomedix Ressursstyring IRS
SprogNorsk
Udgivelsesdato2006
Antal sider124
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6145860