Sammenligning imellem 2D og 3D betragtninger af en banedæmning

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Britta Seidenkrantz Søndergaard
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler numeriske betragtninger af banedæmninger i 2D og 3D. Hovedformålet er at opstille tendenser, som gør det muligt at simplificere tidskrævende 3D analyser til ækvivalente 2D analyser.

Der er udført et state of the art for at redegøre for eksisterende studier vedrørende betydningen af simplificeringen af tre- til todimensionelle betragtninger af banedæmninger. Dette omhandler blandt andet studier vedrørende de betydningen af de geometriske variationer i tredje dimension.


Desuden er et todimensionelt lineær-elastisk FE-program opbygget i MATLAB, som kan anvendes til bestemmelse af influenslængden. Dette Fe-program beskriver lastfordelingen i den tredje dimension vinkelret på dæmningstværsnittet og tager desuden højde for den trykspredning, som forekommer i dæmningen. Fe-programmet anvendes sammen med de kommercielle FE-programmer PLAXIS 2D og 3D til at opstille en tendens for influenslængden i anvendelsesgrænsetilstanden ved at sammenligne de maksimale flytninger i 2D og 3D.


I brudgrænsetilstanden viste det sig at være sværere at beskrive en tendens for influenslængden, da bestemmelsen af den præcise brudlast i PLAXIS var problematisk. Dette skyldes måden hvorpå brudlasten beregnes i PLAXIS, hvilket besværliggjorde en direkte sammenligning mellem brudlasterne i 2D og 3D.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2015
Antal sider122
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Head of Section Kim Andre Larsen kala@cowi.dk
Informantgruppe
ID: 213964376