• Andreas Kirkby
  • Lars Egelund
  • Casper Haugaard Christensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler erstatningsfastsættelse ved ekspropriation i Danmark og Sverige. Mere specifikt, hvilke krav de erstatningsfastsættende myndigheder stiller til brugen af sammenlignelige handler som grundlag for erstatningsfastsættelsen. Denne problemstilling er fremkommet gennem en analyse af hvordan fast ejendom vurderes i forbindelse med ekspropriation i Danmark og Sverige.
Til løsningen af problemstillingen benyttes kendelser og domstolsafgørelser fra Danmark og Sverige, hvorfra der uddrages oplysninger om de erstatningsfastsættende myndigheders krav til sammenlignelige handler, inden for de overordnede emner: Ejendommenes fysiske og retlige forhold, handlernes omstændigheder og tidsaspektet. Det teoretiske materiale omhandlende dette emne er begrænset, og nærmest ikke-eksisterende for danske forhold. Analysen tager derfor afsæt i empiriske observationer.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2010
Antal sider143
Udgivende institutionL-studienævn, Aalborg Universitet
ID: 32689819