• Andreas Sebastian Gladov
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Håndbold er en fysisk kontaktsport, der spilles af mere end 27 millioner mænd og kvinder over hele verden. Under spillet bliver der stillet store krav til spillernes fysiske evner, og det er derfor vigtigt at kunne teste på disse. I Danmark har Dansk Håndbold Forbund (DHF) lavet en fysprofil til netop dette. Desværre forefindes der ingen information om, hvordan de test, der indgår i profilen korrelerer med håndbold specifikke tests, og altså egentlig håndbold præstation. Målet med nærværende studie var derfor at undersøge sammenhængen mellem de tests, der indgår i DHF’s fysprofil, og udvalgte håndbold specifikke tests. 14 mandlige håndboldspillere (alder 20.6 ± 2.1 år; højde = 191 ± 6 cm; vægt = 91 ± 5.2 kg) fra et dansk 1. Divisions håndboldhold deltog i studiet. Over to dage gennemførte spillerne de tests, som indgår i DHF’s fysprofil (5RM bænkpres, 5RM squat, agility test, 3000m og brutal mave) samt tre udvalgte håndbold specifikke tests (hoppehøjde, skudhastighed og sprint evner på 5,10 og 20m). Pearson korrelations koefficienter blev udregnet mellem alle de tests, der indgår i DHF’s fysprofil og de håndbold specifikke tests. Signifikans kriteriet blev sat til p ≤ 0.05. Resultaterne viste signifikante korrelationer mellem 3000m testen og sprint evner ved 5(r = .6), 10(r = .68) og 20m(r = .64). Desuden blev der også fundet en signifikant korrelation mellem agility testen og 5m sprint(r = .58). Det kan således konkluderes at en præstation i en 3000m løbetest er stærkt associeret med sprint evne, og at præstation i agility testen er stærkt associeret med 5m sprint. Dette peger på, at trænere og spillere kan bruge 3000m og agility testen til at evaluere sprint evner. De kan ligeledes drage fordel af at inkorporere mellemdistanceløb i deres træning, for at forbedre kort distance(5-20m) sprint præstation.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider19
ID: 305189024