Samla: Take part

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Belinda Nors
4. semester, Industrielt Design, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale udvikler et brugerorienteret, værdibaseret byggelegetøj til udfoldelse af 5-6 årige børns kreativitet og rumlige forståelse, motorisk og kognitivt tilpasset målgruppen og designet til at understøtte flere typer leg med jævnaldrende samt alene- eller parallelleg.

Samla er et system af plastkomponenter, der kan samle paprør fra husholdningen til store og små konstruktioner, fra skulpturelt niveau op til huse, biler, eller rumraketter, børnene kan bruge i deres lege.

Der findes ikke alternativer, som understøtter de samme legefunktioner på markedet i dag, og hvor andre byggekoncepter, og legetøj generelt, i høj grad vender sig mod specifikke, kommercielle historier kendt fra film og spil, retter Samla sig mod den frie leg. Fornemmelse for kroppen er essentielt, der er fokus på, at byggeprocessen og de lege, systemet kan integreres i, er alderssvarende. Familien involveres i indsamling af dele til byggeprojekter, og børnene kan appropriere og eksperimentere med de udskiftelige papdele. Produktet bruges kun til at samle og give konstruktionsmæssig styrke og funktion. Brugen af forhåndenværende materialer understøtter en essentiel kompetence, der giver rum til ægte kreativitet: At prøve sig frem, eksperimentere og fejle. En vigtig faktor for glæden ved udfoldelser og nøglen til selvstændighed i en samfundsmæssig kontekst, hvor børn i høj grad viser tegn på mental og følelsesmæssig mistrivsel.

Det er et hovedfokus at designe til børnenes leg og at sikre, at det er sjovt for begge køn. Derfor ligger målgruppens optagethed af rollelege som far, mor og børn, deres intense engagement i fysiske udfoldelser og glæden ved byg-og-vælt lege til grund for konceptet.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato18 maj 2017
Antal sider171

Billeder

Forside_proces.pdf
ID: 257812118