Samfundsøkonomisk analyse af kapacitetsproblemerne på Den Vestfynske Motorvej

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jørgen Benno Hansen
10. semester, Civilingeniør i Vej- og Trafikteknik (Kandidatuddannelse)
Trængslen på de danske veje vokser mærkbart i disse år, og Den Vestfynske Motorvej er ingen undtagelse. Med udgangspunkt i et samfundsøkonomisk per-spektiv, analyserer dette projekt, hvordan kapa-citetsproblemerne på Den Vestfynske Motorvej løses bedst. Analysen omfatter tre løsningsforslag, som på hver deres måde løser kapacitetsproblemerne. Det ene forslag består i at udbygge den eksisterende motorvej til to gange tre spor, det andet forslag består i at lave en ny parallel motorvej i ejet tracé, mens det sidste er mere utraditionelt, og går ud på at lave en ”Lastbilvej” til den gennemkørende tunge trafik. På baggrund af den samfundsøkonomiske analyse kan det konkluderes, at en ny motorvej vil være den økonomiske bedste løsning. Der er dog nogle andre løsningsforslag, der ikke er behandlet heri, som bør afklares før der tages endelig stilling.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider180
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 12640675