Samfundsansvar i Byggeriet

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Bergur Napoleon Joensen
  • Karina Pilemann
Med udgangspunkt i bæredygtighedsbegrebet og i særdeleshed dets sociale aspekter er samfundsansvar blevet et stigende fokus i den danske byggebranche. Dette har skabt et formaliseringspres for entreprenørvirksomhedernes og deres praksis omkring socialt ansvar. I specialet ’Samfundsansvar i Byggeriet’ tages der fat på problemstillingen vedrørende forholdet mellem formaliseringen og den eksisterende praksis, med afsæt i den overordnede problemformulering: Hvordan håndterer entreprenørbranchen samfundets generelle forventning om samfundsansvar i byggeriet, når dette udsættes for et formaliseringspres? Her undersøges baggrunden for, hvorfor en organisation vælger at arbejde med konceptet CSR, hvordan det sociale ansvar oversættes og kommunikeres internt samt hvilken betydning CSR har på den eksisterende praksis af socialt ansvar.
Specialets undersøgelse tager udgangspunkt i Bourdieus praksisteori, hvor byggebranchen og en udvalgt entreprenørvirksomhed analyseres gennem feltanalyse, hvor begrebet habitus anvendes til at redegøre for, hvordan de sociale værdier der er indlejret gennem virksomhedens ansattes personlige og faglige udvikling påvirkes. Desuden anvendes kapitalbegrebet til at kortlægge de sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer der er i spil blandt branchens og virksomhedens aktører.
Afslutningsvist relateres analysens resultater til samfundets generelle negligering af den kropsligt indlejrede viden, der adskiller sig fra videnssamfundet.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2015
Antal sider77
ID: 207579741