• Steffen Bisgaard Christensen
  • Niels Tolstrup Mathiasen
  • Kristoffer Momsen Sloth
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale fokuserer på hvilke de udfordringer, de største danske kommunale bygherrer oplever ved strategiske parterskaber i bygge- og anlægsbranchen. Derudover undersøges og vurderes hvilke muligheder, der er for at udbrede samarbejdsformen yderligere i kommunalt regi.
Kandidatspecialet er opdelt i en forundersøgelse, en undersøgelse samt en opsamling. I forundersøgelsen specificeres kandidatspecialets genstandsfelt gennem en redegørelse af den nuværende situation i den danske bygge- og anlægsbranche. Genstandsfeltet undersøges efterfølgende ved interviews med kommunale bygherrer samt udvalgte eksperter på området. De forskellige interviews afføder en række udfordringer omkring strategiske partnerskaber, som derefter valideres gennem en analyse. I analysen sammenlignes udfordringerne med de nuværende markedsvilkår, der rammesætter den kommunale bygherre og anvendelsen af strategiske partnerskaber. Dette udmunder i en vurdering af, hvilke muligheder der findes for at udbrede samarbejdsformen yderligere i kommunalt regi. Slutteligt konkluderes det at de primære udfordringer og muligheder omhandler finanspolitiske, juridiske og sociokulturelle aspekter af byggebranchen, hvoraf det største udviklingspotentiale findes inden for de sociokulturelle relationer.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider280
Ekstern samarbejdspartnerREBUS
Hans Blinkilde hsb@ncc.dk
Informantgruppe
ID: 280589213