"Så letter vi" - et casestudie

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Nicklas Hackenberg Andersen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Formål
Undersøgelsens formål er igennem interviews af sundhedsprofessionelle fra ”Så letter vi” og forældre samt børn at belyse, hvordan oplevelse af sammenhæng påvirker barnets og dets forældres ændring af kost- og motionsvaner. Der vil ligeledes blive forsøgt at identificerer, hvilke aspekter af familiernes liv der har en positiv eller negativ indvirkning på deres forsøg på at ændre kost- og motionsvaner.
Metode
Undersøgelsesspørgsmålet bliver besvaret gennem et casestudie, hvor to deltagende familier og de sundhedsprofessionelle fra ”Så letter vi” bliver interviewet. Data er hovedsageligt indsamlet gennem de semi-strukturerede interview også gennem deltagerobservation. Analysen har en deduktiv tilgang, hvorfor data fra interviewene bliver kodet og tolket med baggrund i den teoretiske viden. Transskribering og kodning er foretaget ved brug af computerprogrammet Nvivo.
Resultater
Familiernes OAS påvirker deres evne til at ændre kost- og motionsvaner, da dette har en betydning for, hvorvidt de forstår deres punktplan, føler de har ressourcerne til at klare denne udfordring samt deres engagement. Begge børn trives psykisk og socialt, men der er forskel på, hvordan de trives i idrætssammenhæng, hvilket gør der er forskel på hvorvidt dette opleves som meningsfuldt. Familiernes personlige ressourcer som sundhedskompetencer og tid i hverdagen påvirker deres begribelighed og håndterbarhed. Endvidere påvirker familiernes self-efficacy deres tillid på at kunne mestre udfordringerne ”Så letter vi” stiller dem.
Konklusion
Begge familier udviser en forståelse af punktplanerne, men de udviser ikke samme følelse af at besidde ressourcerne til kunne klare udfordringerne i punktplanen, hvilket også kan ses ift. deres oplevelse af meningsfuldhed. Børnenes trivsel og familiernes samlede personlige ressourcer har en effekt på deres OAS. ”Så letter vi” kan understøtte deltagernes OAS og vægttab ved at genetablerer motionstilbuddet og madlavningskurserne. Generelt skal interventionerne målrettet børneovervægt være opmærksomme på, hvilken tilgang de anlægger samt forskelligheden af deltageren.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider108
ID: 213378917