Rusfri med Blå Kors: Loland Behandlingssenter

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Eivind Endresen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Prosjektet fokuserer på hvordan designet av rehabiliteringssenteret kan påvirke pasientenes behov når de ønsker å komme ut av rusen. Studier viser at utsikt fra pasientrommene har en positiv effekt på pasientene, og det er derfor lagt opp til at alle pasientene får utsikt fra rommene deres. Behandlingssenteret skal romme 20 pasienter. Psykologistudier viser at det ikke bør være mer enn 7 personer i ei gruppe / bofelleskap. Behandlingssenteret deles derfor opp i tre bosoner med fellesrom. Bygningen ligger meget fint på en høyde der bygget følger landskapet.
SprogNorsk
Udgivelsesdato2009
Antal sider79
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17643067