Blomst.pdf
  • Sine Junge
”Rundt om barnet” er en tværfaglig mødeform, med deltagelse af forældre. Formålet med mødet er at etablere en helhedsorienteret indsats omkring barnet. Projektet beskæftiger sig med om mødeformen har en positiv effekt for barnet, ved at undersøge, hvordan mødet understøtter forældrenes oplevelse af anerkendelse og fører til transformativ læring, ud fra den antagelse, at det har positiv effekt for barnet, at forældrene lykkes.
Et element i mødet, er hvordan forældrene bliver forberedt på mødet, og om de med deres samtykke har mulighed for at påvirke indholdet, af det der tales om.

Teoretisk er jeg inspireret af Høilund og Juul´s (2005) begreb om ”Menneskelig opblomstring” og deres udfoldelse af Honneths (2003) begreb om anerkendelse, og Illeris der beskæftiger sig med Transformativ læring, et begreb han har hentet hos Mezirow (Illeris 2015).

Undersøgelsen er baseret på interviews af tre mødre, der alle har deltaget i mødet, samt professionelle mødedeltagere.
Mødrene opnår noget forskelligt i forhold til menneskelig opblomstring og transformativ læring. På den baggrund har jeg udviklet en teoretisk model, der viser forskellige faser i menneskelig opblomstring og transformativ læring.

Modellen viser, at det kan være vanskeligt at få begge elementer i spil på samme tid, og indimellem fremstår de næsten som hinandens modsætning.

Manglende anerkendelse fører til krænkelse, der både påvirker samspilsprocessen og mødrenes drivkraft i forhold til at lære. Det er derfor væsentligt, at mødrene føler sig set som ”de er”. Transformativ læring går netop ud på at ændre, hvem ”man er”, og det er her balancen mellem anerkendelse og læring bliver svær.
Hvis de professionelle anerkender forældrene som ”de er”, bliver forandringsbehovet usynligt. Hvis de professionelle presser på, for at forældrene forandrer sig, så opleves det krænkende.

Vanskeligheden ved at skubbe på den transformative læreproces uden at krænke forældrene, kan overkommes ved at have fokus på barnets perspektiv og udelukkende forholde sig til, hvordan der skabes trivsel og udvikling for barnet.

Analysen viser, at ”Rundt om barnet” ikke kan stå alene som indsats, da både menneskelig opblomstring og transformativ læring er en proces.
Men ”Rundt om barnet” er en selvstændig indsats i processen, der både kan understøtte menneskelig opblomstring, skubbe til en transformativ læreproces og følge den transformative
læreproces til dørs.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2020
Antal sider48

Billeder

Transformativ_l_ring_og_menneskelig_opblomstring._Barnets_perspektiv.jpg
Model over samspillet mellem transformativ læring og anerkendelse
ID: 335319431