Rundkørsel ved Øster Lindet

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Kim Kjærsgaard
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Dette projekt er udarbejdet af Kim Kjærsgaard som afslutning på Diplomingeniørstudiet inden for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Projektet er fordelt over tre rapporter; Hovedrapport, Placeringsrapport og Udformningsrapport.

Projektet er valgt for at tilegne viden og erfaring inden for projektering af rundkørsler i åbent land og er projekteret ud fra Vejdirektoratets Vejregler. Selv om en projektering af et vejanlæg følger de gældende vejregler, er dette i sig selv ikke en garanti for løsningen har en god trafiksikkerhed.

Projektet vil derfor inkludere trafiksikkerhed ud fra nuværende vidensniveau og omfatter valg af placering og udformning af en rundkørsel ved Øster Lindet.
SpecialiseringsretningBygge- og anlægskonstruktion
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2015
Antal sider64
ID: 207698070