Rum til læring: Ny Arkitektskolen Aarhus

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Bjørn Bull Hansen
  • Jakob Feldager Jørgensen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Under temaet Rum for læring, undersøger projektet, hvordan gode læringsmiljøer skabes gennem arkitekturen. Med afsæt i eksisterende læringsmiljøer, der ikke længere er tilstrækkelige, tager projektet udgangspunkt i en ny arkitektskole til Aarhus. Aarhus arkitektskole har siden sin grundlæggelse i 1965 været midlertidig placeret ved Ringgaden i Aarhus. Med omkring 800 studerende og en spredt placering ved Ringgaden, har der fra skolens side været et ønske om nye lokaliteter. I 2013 blev godsbanearealerne bag Scandinavian Center og Godsbanegården udpeget som den fremtidige placering for skolen. Med en nylig offentlig gjort udviklingsplan for Godsbanearealer, samt en forventet udskrivelse af en idekonkurrence for den nye skole, tager projektet afsæt i en pre-screaning af arkitektskolens eksisterende funktioner.

Med afsæt i godsbanearealerne som ny placering for arkitektskolen, formstår projektforslaget som en bygning og skole der vil møde byen og blive en drivkræft for et nyt kulturalt centrum i Aarhus. Masterplanen for projektet og bygnings volumenerne tager afsæt i en uafsluttet akse der forbinder Aarhus rådhus med Godsbanearelerne. Da aksen på nuværende tidspunkt er uafsluttet forslår projektet en afslutning ved og i bygningens hovedindgang. Med placeringen af et auditorium og det omsluttende bygning volumen, indeholdende studioer, værksteder og kontoer, søger bygningen at lave en naturlig afslutning på aksen. Ved at bruge de gamle jernbane spor som en reference til en grøn kile, bringes naturen og den historiske kontekst ind i bygningen.

Gennem en integreret tilgang har analyser og studier informeret designprocessen. Projektet har under teamet Generelt arbejdet med tektoniske og bæredygtige aspekter, der har været med til at præge bygningens endelige udformning. Med fokus på studioerne og optimale forhold for de studerende med henhold på akustik, dagslys og indeklima, er bygningen blevet udarbejdet. Med studioerne orienteret mod nordvest og med højt og lavt placeret vinduer, opnås der her en atelier stemning hvor diffust lys giver optimale forhold for den kreative proces. Ved en kombination af lavt siddende vinduer sikres de studerendes udsigt, når disse er siddende. Med offentlige funktioner, så som udstillingsarealer, kantine og bibliotek central placereret i bygning, forslår disse områder et pulserende hjerte, der sikre en tilgængelighed fra hele bygningen og hvor offentligheden frit vil kunne færdes.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2015
Antal sider147
ID: 212963736