RTK-tjenester i Danmark

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Møller Sørensen
  • Line Andkjær
  • Henrik Plenge Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i brugen af RTK-tjenester. Gennem kontakt til privat praktiserende landinspektører samt udbyderne af de to RTK-tjenester i Danmark belyses, hvorledes disse anvendes. Gennem interviewene fremkommer desuden tvivl samt uafklarede forhold omkring brugen af RTK-tjenesterne. På baggrund af de gennemførte interview opstilles en række test, som skal forsøge at klarlægge noget af denne tvivl og nogle af de uafklarede forhold. Testene spænder vidt, men de omhandler overordnet absolut nøjagtighed, præcision, nabonøjagtighed mellem to punkter samt initialiseringstid ved RTK-tjenesterne. Endvidere undersøges det, om afstanden til referencestationen har indflydelse på disse fire forhold. Efterfølgende analyseres, i hvor høj grad der er korrelation mellem GPS-målinger. Endvidere testes, om nøjagtigheden af RTK-tjenesterne afhænger af det anvendte GPS-udstyr. Omregnings- og transformationsrutiner i GPS-udstyret kontrolleres, og endelig undersøges, om måden en afsætning foregår på, har indflydelse på nøjagtigheden. Slutteligt samles der i konklusionen op på de behandlede emner, og i en perspektivering reflekteres der over fremtidsudsigterne for satellitbaserede navigationssystemer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider183
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6145454