Robotter på byggepladsen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Rune Elfving
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler, hvordan man kan implementere robotter på byggepladsen, som
en ny form for hjælpemiddel til håndværkerne og byggeledelsen. Rapporten er bundet
sammen af 3 gennemgående emner, nemlig forbedring af arbejdsmiljøet, forbedring af
kvaliteten i byggeriet samt bedre indtjening for entreprenørerne.

Rapporten beskriver forskellige aspekter, der er forbundet med en byggerobot, heriblandt
kognition, byggerobottens opfattelse af sine omgivelser og hvilke krav, der må stilles
til byggerobottens evner. Beskrivelsen sker ud fra forskellige eksisterende teorier og
teknologi, samt ud fra biologiske modeller, hvor der fokuseres på forskellige dyrs og
insekters evolution, for at drage nytte naturens erfaringer.

For at give en forståelse for de etiske problemstillinger, der er ved at integrere robotter i
samfundet, beskæftiger rapporten sig med, dels faktiske etiske sikkerhedsforanstaltninger,
der har til formål at beskytte menneskeheden mod robotterne, dels med, hvordan visse
eksisterende robotters kernefunktion strider mod denne tankegang.

For at få en større forståelse for robotteknologi og for at beskrive, hvor vi er i dag i
udviklingssammenhæng, beskrives udviklingen af robotteknologi fra den første nedskrevne
tanke om robotter for ca. 4.000 år siden, til i dag. I nyere tid med et, for rapporten, naturligt
fokus på robotteknologi i byggebranchen, og altså hvad der er muligt på en faktisk
byggeplads anno 2010/2011.

Dette munder ud i en beskrivelse af en teoretisk byggepladsrobot, til opsætning af
gipsplader og isoleringsmateriale, funderet på eksisterende teknologi.
SprogDansk
Udgivelsesdato27 dec. 2010
Antal sider103

Billeder

WALL_E.jpg
ID: 42987872