Risikostyring for developere i byggebranchen

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Morten Møllnitz
  • Anders Dalum Wagner Nielsen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne kandidatafhandling omhandler risikostyring for developere i byggebranchen. Der er en gennemgående pointe i det læste litteratur til dette projekt, at developere i byggebranchen undervurderer de risici der kan forekomme på et byggeprojekt. Denne undervurdering af risikostyring har medført en manglende systematisk håndtering af risici, som bliver vurderet til at kunne forbedre indtjeningen med 6 % af byggesummen. Der er i projektet foretaget beskrivelser af hvilke typer af virksomheder i byggebranchen der kan betegnes som developer. Risiko er et vidt begreb, og derfor er der valgt i projektet at definere betegnelsen som værende et neutralt fænomen, som kan udløses til at være enten en negativ eller en positiv risiko. De risici der kan fremkomme på et byggeprojekt spænder vidt, hvorfor der opstilles en række kategorier for derigennem struktureret at kunne vurdere risici. For at undersøge hvilke muligheder der er for at styre risici, er der foretaget en beskrivelse af forskellige metoder, der benyttes i byggeriet og industrien. Det er i sammen henseende undersøgt hvad developere gør for at styre risici på byggeprojekter. Dette er gjort ved at interviewe Sjælsø, der er en af de betydelige developere i den danske developerbranche. Sjælsø beskriver at måden de foretager risikostyring på, er gennem medarbejdernes erfaring for, hvilke typer af risici der kan forekomme. Ud fra den undersøgende og beskrivende del af projektet er det fundet frem til at problemformuleringen for projektet skal være ”Hvorledes kan der opstilles en metode til at sammenligne risici, med det formål at kombinere parametre på overskuelig vis, så developere har mulighed for at reagere herpå?”. Ud fra problemformuleringen undersøges det hvorledes der kan opstilles metoder, så det er muligt at vurdere risici. Formålet med projektet er at udforme et beslutningsstøttesystem der kan benyttes af developere til at hjælpe i beslutningsprocessen med at håndtere risici. Developeren skal igennem systemet kunne identificere og vurdere de risici der er i forbindelse med de enkelte byggeprojekter. Beslutningsstøttesystemet er opbygget af allerede eksisterende metoder til at analysere risici. I Identifikationsfasen er der valgt at benytte analysemetoden Risk Breakdown Structure, der systematisk nedbryder et byggeprojektets kategorier for at identificere de risici der er indeholdt deri. Analysemetoden Analytic Hierarchy Process benyttes i Estimeringsfasen til at finde sandsynligheden for at en risiko bliver udløst, mens den i Evalueringsfasen benyttes til at opstille de fundne resultater fra de to foregående faser. Beslutningsstøttesystemet er opbygget således, at developeren kan benytte de indeholdende analysemetoder uden, at have behov for at skulle forstå baggrunden for analysemetoderne. Systemet er udformet således, at developeren ikke har behov for IT-erfaring og resultaterne er visualiseret, så det er overskueligt for developeren at se resultaterne i systemet og reagere derudfra. Det kan hermed siges at det opbyggede beslutningsstøttesystem, er en ramme over eksisterende analysemetoder der binder de tre faser fra analysen Identifikation, Estimering og Evaluering sammen. Dette er gjort ud fra at resultatet af én analyse, ikke kan benyttes til at drage beslutninger ud fra, og skal oftest kombineres med andre resultater for at være anvendeligt.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider113
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17646042