Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Adam Dirch William Maratse
4. semester, Revision (cand.merc.aud.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Kandidaten har udarbejdet en problemstilling, der vedrører om besvigelser og hjælpepakker. For at kunne belyse denne problemstilling, har kandidaten valgt metodevalget, der omhandler observation uden deltagelse, men deltagernes kendskab til observation er højt. Dette betyder at deltagerne viden om observationen højt, selv om observatøren deltagerer ikke i observation direkte. Kandidaten har valgt metode til indsamling af data gennem planlagte betingelsesløs. Efter en planlagt betingelsesløs fase vil dokumentmaterialet gøre det muligt at udarbejde en specifik plan. Denne plan er at indsamle data gennem mail spørgeskema, herunder spørgeskemaet sendes til e-mail eller link til revisorer. Spørgeskema forsendelse hjælper kandidaten at overholde COVID-19 restriktioner, hvorfor spørgeskema valget har været mest attraktivt værktøj til undersøgelsesformålet.

Spørgeskemaet opfatter generelt om besvigelser, revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og hjælpepakker, der er tilbudt til virksomheder fra offentlige myndigheder. Undersøgelsesformålet er at forstå, hvornår der begår besvigelser og hvorfor begår besvigelser hos virksomheden. Kandidaten ønsker også at forstå, hvornår forekommer ansvaret til forebyggelse og opdagelse af besvigelser, hvorhenne foreligger ansvaret i forbindelse med besvigelser, herunder ledelses- og revisors ansvar.

Revisors ansvar er at udforme en påtegning i årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation som helhed, hvad enten skyldes fejl eller besvigelser. Revisor skal dermed overholde kravene i ISA, herunder f.eks. god revisorskik og uafhængighedskrav. Revisor skal også overveje de trusler, der kan forekomme før, under og afslutningen af revisionen.

Hjælpepakker har været misbrugt gennem år 2020, herunder kompensation til selvstændige, faste omkostninger og lønninger. Erhvervsdrivende virksomheder har flere omgange anmeldt til Statsadvokaten for Særlige Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvor flere virksomheder genbruger revisorerklæringen for at opfylde betingelser til ansøgning i kompensationer. Andre virksomheder vælger at begå i form af regnskabsmanipulation, hvor de udøver manipuleringer af regnskabet i form af fiktive registreret bogføringer. Revisor har også oplevet besvigelser i form af misbrug af aktiver via registreringer af fiktive medarbejder for at opfylde betingelser i lønkompensationen. Det har været udfordrende for både revisorer og virksomheder for at forebygge og opdage besvigelser i år 2020.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2021
Antal sider79
ID: 413303311