"Research Flat Earth!" - A study of cosmology and rationality

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Daniel Bach
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Konceptet ‘post-faktualitet’ er i højere og højere grad blevet relevant i den samfundsmæssige og akademiske debat. Dette speciale undersøger en af de mest ekstreme af sådanne grupper i dansk kontekst - det danske Flat Earth fællesskab. Dette fællesskab søges afklaret på egne emiske præmisser med henblik på at skabe en forståelse for hvordan et så ekstremt tilfælde af det post-faktuelle kan opretholdes som del i et samfund der har så anderledes holdninger. Denne afklaring skabes igennem at belyse fællesskabet ud fra to nøglekoncepter - kosmologi og rationalitet. Disse to sammenhængende koncepter tegner et billede af hvordan Flat Earth kosmologien opbygges og hvordan denne bruges til at rationalisere en epistemisk kultur så vel som at rationalisere den sociale virkelighed Flat Eartherne opfatter.

Gennem et større etnografisk feltarbejde foretaget hovedsageligt på Facebook belyser dette speciale hvordan det danske Flat Earth fællesskab opfatter Jorden som en flad, stationær disk, indkapslet i en dome og omkranset af en is mur.

Igennem en analyse af hvordan deres kosmologi påvirker Flat Earth fællesskabets videnskabelig rationalitet, kommer dette speciale frem til at denne videnskabelige rationalitet praktiserer en form for relativistisk realisme. Med dette menes der at der at det danske Flat Earth fællesskab opfatter en objektiv sandhed, men at den måde dette bliver rationaliseret på igennem en epistemisk praksis bærer mere præg af en relativistisk tilgang.

Ydermere analyseres Flat Earth fællesskabets samfundsmæssige rationalitet i forhold til koncepterne ansvarspålæggelse og risiko. Igennem denne analyse vises der hvordan at der gennem Flat Earth kosmologien rationaliseres en forandring i social ansvarpålæggelse og risiko i sådan en forstand at disse begreber bliver mere orienteret mod en specifik handlende aktør og dermed virker mindre tilfældige.

Til slut diskuteres Flat Earth kosmologien op imod den kosmologi der bliver præsenteret den normative videnskab, som hos Flat Earth fællesskabet forstås som værende meningsløs og designet med henblik på at afholde dem fra spirituel oplysning. Omvendt bliver Flat Earth kosmologien i diskussionen beskrevet som en måde at repositionere sig eksistentielt i en geo- og antropocentrisk forståelse af universet.

Til slut konkluderes det at kosmologien spiller en meget stor rolle i at understøtte de rationaliteter, i det at denne muliggør at rationalisere på den måde der er beskrevet i analyserne. Omvendt konkluderes det at rationaliteterne samtidig opretholder kosmologien ved at gøre denne attraktiv fordi denne kan afstedkomme rationliteter der kan nedsætte risiko og tillader en eksistentiel repositionering.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato24 aug. 2018
Antal sider139
ID: 285549350