• Flemming Max Møller Christensen
4. semester, Virksomhedssystemer, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Fødevarer er en vigtig del af menneskets overlevelse – og sikring af tilgængelighed for forbrugeren er af yderste vigtighed. Med stadig stigende tendens øges forbrugernes magt, hvilket allerede har ført til nye trends i branchen, herunder udvidet service-krav, masse tilpasning, kundeloyalitet, private labels-produkter og nye leveringsmuligheder. I dag kræver forbrugerne et bredt sortiment af produkter, lav pris, høj kvalitet og konstant tilgængelighed – og konsekvensen kan være fatal hvis dette ikke lykkedes. Blandt dagligvarer adskiller en gruppe sig især fra andre grupper: frosne fødevareprodukter. Udover traditionelle faktorer som eksempelvis usikkerhed og variation i efterspørgsel og leveringstider, nedbrydes frosne fødevarer også kontinuerligt, og nogle produkter har sågar latent knaphed i udbud. På denne måde er al håndtering af frosne fødevarer et kapløb mod tiden, da disse produkter allerede begynder at nedbrydes umiddelbart efter produktion. Denne kompleksitet øges endnu mere idet forskellige produkter har forskellig levetid; fra måneder til år.
Således er en nøglefaktor i opfyldelse af forbrugernes krav evnen til at sikre, at frosne produkter er konstant tilgængelige, i rette mængde, med rette kvalitet og til rette pris. Dette indebærer et betydeligt pres på planlægning og styring af genopfyldninger i hele forsyningskæden. Specielt for den uafhængige grossist skaber dette stort pres, da den ikke er produktionsvirksomhed og er uden organisatorisk forbindelse til forretninger. For at sikre en langsigtet overlevelse samt at forbrugernes krav indfries, skal den uafhængige grossist derfor sikre en effektiv og produktiv genopfyldning af varer. Selvom der findes flere forskellige metoder til genopfyldning, synes ingen af dem at fange de særlige faktorer for frosne fødevarer.
Formålet med dette speciale er at undersøge planlægningen og styring af frosne fødevarers genopfyldning. Derudfra, bestemme hvordan grossist kan sikre en effektiv beslutningstagning og produktiv opfyldning af de forskellige produkter. Dette studie inkluderer genopfyldningers relationer til den organisatoriske kontekst og konkurrencemæssige prioriteter, beslutningstagning i planlægning og styring af genopfyldninger, valg af opfyldningsmetode samt præstations måling. Via et casestudie hos en af Danmarks største grossister, giver dette studie en forståelse for udfordringer, og videre, hvordan visse produkt-karakteristika har særlig indflydelse på planlægning og styring af genopfyldning. Ved at undersøge nuværende situation hos case virksomheden og hvad der er i samtidig akademiske verden, identificerer og analyserer dette studie forskelle og mangler.
Dette speciale foreslår et koncept til planlægning og styring af den effektive og produktive genopfyldning, baseret på regressions-analyser af identificerede karakteristika og gruppering af produkterne. Konceptet indeholder tre klassificerings-modeller, med specielt fokus på frosne produkter. Modellerne identificerer relevante genopfyldning strategier, lagerstyring modeller og metoder til at estimere efterspørgslen af de forskellige produkter. Desuden præsenteres et kriterium som tillader inkorporering af de situationer, hvor sortimentsprodukter er på kampagne. Konceptet omfatter yderligere den langsigtede overlevelse ved at foreslå relevante og organisatorisk tilpasset præstationsmålinger. Ved at bruge en produkt-differentieret tilgang til planlægning og styring af genopfyldning, indebærer konceptet effektivitet og produktivitet, hvilket i sidste ende øger den økonomiske merværdi.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato5 dec. 2016
Antal sider137
ID: 234526486