• Kåre Engell Nørby
  • Anders Pedersen
Efterhånden som windmøller bliver større, med rotordiametre over 100 m, vil vingerne dække et større vindfelt som indeholder en række forskellige vindfænomener, såsom wakes, vindforskydning, tårnskygge, hvilket vil påføre store strukturelle laster på vindmøllen.

I denne these er en løftet repetitive regulator udviklet, som reducere de strukturelle laster ved brug af individuel pitching. Til dette formål er en dynamisk model af en vindmølle udledt. Modellen indeholder en aerodynamiskmodel, mekaniskmodel, en strukturelmodel og en model af pitchingsystemet. Modellen er blevet lineariseret og valideret i forhold til simulerings koden FAST.

Fra modellen er en løftet repetitive regulator blevet udviklet, ved at lave en løftet system beskrivelse, og herfra blev en reduceret output-feedback formulering fundet, hvilken lagde grunden til LQR designet af regulatoren.

I en accepttest blev den løftede repetitive regulator samlignet med regulatoren fra FAST som var implementeret i Matlab. Resultatet herfra var at accepttesten ikke blev godkendt, selvom bøjningen af tårn og vinger blev reduceret. Det formodes at dette skyldes en forskel mellem implementeringen i Matlab og modellen.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2012
Antal sider166
ID: 63456094