• Lars Kristian Kjær
4. semester, HD 2. del (Regnskab og Økonomistyring) (Diplomuddannelse)
I et verdenssamfund med stigende globalisering og teknologisk udvikling vil der være et behov for at samordne og integrere verdensøkonomien som følge af, at flere globalt orienterede koncerner eller kapitalfonde stiller krav om, at grænseoverskridende aktiviteter lettes, og at multinationale koncerners virksomhedsstrukturer ikke hindres unødigt af hensyn til EU-traktatens principper om fri bevægelighed for arbejde og kapital. Skatteoptimering er efterhånden blevet en strategisk målsætning. Fælles for de internationale virksomheder er, at de forstår at udnytte den internationale skatteret til på lovlig vis at opnå skattefordele. Dette sker ofte ved, at indtægter placeres, hvor beskatningen er lavest, mens fradragsberettigede udgifter placeres, hvor værdien af fradraget er højt , hvilket f.eks. kunne være i Danmark.
Der vil for disse koncerner eller kapitalfonde konstant være en søgen efter nye, globale markeder, der vil kunne udfordre og udnytte skattelovgivningen. Desværre er den nationale skattelovgivning ikke globalt omstillet, og lovgivningen halter bagefter den hastige udvikling inden for teknologi og økonomi. Multinationale koncerner og kapitalfonde har kunnet benytte sig af koncernopkøb for dermed at minimere skattebetalingen i de enkelte lande afhængig af de europæiske landenes forskellige selskabsskattesatser, og skatteundgåelse har ført til øget fokus på skatteunddragelse. Disse skattetekniske arrangementer har ofte national interesse, og ønsket er, at multinationale virksomheder betaler deres andel af selskabsskat i de lande, hvor driften er repræsenteret. Reglerne om rentefradragsbegrænsning er i sagens natur et sæt komplicerede regler, men hensigten med reglerne er fortsat at sikre, at danske selskaber ikke bliver gældsat med uforholdsmæssig høj fremmedfinansiering i forhold til egenkapital ved at begrænse omfanget af nettofinansieringsudgifter, som koncernen kan få fradrag for i Danmark. Dette HD-afgangsprojekt behandler de muligheder, der eksisterer ifølge dansk skattelovgivning for at begrænse internationale koncerners rentefradrag i Danmark.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 maj 2022
Antal sider73
ID: 469797266