• Lene Rosehr Salomon
Studiet undersøger hvilke relationer der er mellem universel design og den sociale bæredygtighed. Som eksempel, For at belyse hvordan man kan arbejde med universel design som et redskab til at opnå social bæredygtighed i praksis, er der taget udgangspunkt i 3 seniorbofællesskaber, som enten er under planlægning eller er nyopførte.
Som begreb er universel design i de senere år langsomt begyndt at få sin udbredelse i byggebranchen. Samtidig er den sociale bæredygtighed kommet på dagsordenen både i Danmark men også globalt, ikke mindst i forbindelse med FN’s vedtagelse af de 17 verdensmål i 2015. Dette gør, at emnet er aktuelt, for hvis målet for en bæredygtig verden skal opnås, skal der findes konkrete redskaber til at drive udviklingen frem.
Seniorbofællesskaberne er valgt som case, da det netop er i denne periode af vores livsforløb, hvor næsten alle oplever en eller flere nedsatte funktionsevner. Dette øger vores brugerbehov for omgivelser, der tager højde for dette.
Opgaven undersøger hvordan universel design og social bæredygtighed relaterer til hinanden.
Den bygger på et litteraturstudie, der omfatter den historiske udvikling, begrebsafklaring og teorierne for universel design og social bæredygtighed
I case analysen af de 3 seniorbofællesskaber, er der taget udgangspunkt i byggeriernes udlejnings- og salgsmateriale.
I teoriafsnittet vises en arbejdsmodel for en analysemetode, som med udgangspunkt i byggeriet i en dansk kontekst, sammenfletter emnerne fra den sociale bæredygtighed og de 8 mål fra universel design. Det har resulteret i 3 kriterier: bygningsfysikken, relationerne og værdierne, som på et overordnet plan er nogle af relationerne mellem universel design og den sociale bæredygtighed. Med udgangspunkt i analysemetoden, er det muligt for et designteam at synliggøre intentionerne for byggeriet og efterfølgende sammenholde det med resultatet.
Opgavens konklusion er, at der er flere relationer mellem universel design og den sociale bæredygtighed. Begge begreber har haft en næsten parallel udvikling, som igen relaterer til udviklingen af vores menneskesyn. De har også værdimæssige relationer som inklusion, retten til lige adgang og muligheden for deltagelse i samfundet. På alle punkterne kan universel design understøtte den sociale bæredygtighed.
Derfor er det oplagt at bruge universel design som et redskab, hvis man vil arbejde med den sociale bæredygtighed i byggeriet.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider46
ID: 305012787