• Christine Heyn Petersen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Formålet: Finde en relation mellem side-til-side differencen
tibiofemoral ratio og moment over hoftens seks muskelgrupper hos
motionsløbere med eller uden overbelastningsskade i knæregionen
som følge af løb.
Design: Retrospektivt studie.
Setting: Motionsløbere I Aalborg, Aulum, Holstebro samt
Ringkøbing, Danmark, med eller uden tilknytning til organiseret
løbeklubber.
Deltagere: 19 motionsløbere (12 mænd, 7 kvinder) med selvrapporteret
skade i knæregionen og 42 motionsløbere (15 mænd, 27
kvinder) uden skade.
Main outcome measures: Selvrapporteret demografisk
information om, i særdeleshed, skader i knæregionen.
Tibiofemoral ratio blev fundet ved benlængdemåling.
Muskelstyrken for hoftens seks muskelgrupper blev testet ved
brugen af et håndholdt dynamometer og efterfølgende
normaliseret ud fra kropsvægt og højde1-3.
Resultater: Den univariate analyse viste ingen signifikant forskel i sidetil-
side difference i tibiofemoral ratio og moment over hoften mellem
ikke-skadede og skadede motionsløbere. Analysen viste en tendens
gående imod nedsat moment i venstre sides hofteabduktor hos
gruppen af skadede motionsløbere (p = 0 0,086). Logistisk regressions
analyse viste, at højere alder samt øget moment i venstre
hofteabduktor nedsatte sandsynligheden for at blive skadet (odds
ratioalder = 0,908, 95 % CI = 0,837-0,985; p = 0,020 )(odds ratio v.abd =
0,476, 95 % CI = 0,276-0,821; p = 0,008 ), hvorimod større vægt samt
øget moment i højre adduktor øgede sandsynligheden for at blive
skadet (odds ratiovægt = 1,070, 95% CI = 1,002-1,142; p = 0,043)
(odds ratioh.add = 1,815, 95% CI = 1,094- 3,012; p = 0,021).
Konklusion: Selv om der ikke blev fundet en signifikant forskel i sidetil-
side differencen for tibiofemoral ratio og moment over hoften, blev
nedsat styrke i venstre sides hofteabduktor inkluderet i den endelige
logistiske regressionsmodel til at kunne forudsige
overbelastningsskader i knæregionen hos motionsløbere.
Resultatet skal anvendes med forbehold og indikerer i konsensus
med andre studier27,31, at der er behov for lignende studier der i
særdeleshed afdækker hvorvidt hofteabduktorerne er associeret med
overbelastningsskader hos motionsløbere.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider124
ID: 77190445