Relæbeskyttelse af 150/60 kV stationen i Loldrup

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Nicolaj Nielsen
7. semester, Bæredygtig energiteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
I rapporten tages der udgangspunkt i, hvorledes en 150/60 kV station skal relæbeskyttes. Der indledes med en kort beskrivelse af det danske el-net og dets virke. Herefter gives en overordnet beskrivelse af 150/60 kV stationen i Loldrup og alle dens komponenter. Endvidere indskrænkes projektet til kun at omhandle hvorledes en transformer relæbeskyttes mod kortslutninger samt indkoblingsstrømme.
For at kunne beskytte transformeren optimalt, er det nødvendigt at have noget viden omkring symmetriske komponenter og kortslutninger i el-nettet, som ligeledes er beskrevet i rapporten. Derudover gives også en grundig beskrivelse af beskyttelsesrelæer med særligt fokus på afstands- og differentielrelæer. Differentielrelæet findes til at være det mest optimale i forhold til transformerbeskyttelse, og der arbejdes derfor videre med dette relæ. Endvidere gives der en beskrivelse af hvorledes differentielrelæet virker i forhold til indkoblingsstrømme og kortslutninger.
Der udføres også nogle simuleringer i programmet PSCAD, for at afprøve hvorledes en transformer opfører sig ved henholdsvis indkobling og ved kortslutning. Det konkluderes at transformerne i simuleringerne opfører sig i overensstemmelse med teorien.
Endvidere er der også udført nogle praktiske forsøg i laboratoriet, for at efterprøve om differentielrelæet tripper i henhold til teorien. Desværre blev relæet defekt under opstillingen, så forsøgene blev kun opstillet hypotetisk. Men det konkluderes at metoden til at relæbeskytte en 150/60 kV transformer er blevet tilstrækkelig belyst jf. problemformuleringen.
SpecialiseringsretningElektrisk energiteknik
SprogDansk
Udgivelsesdato14 nov. 2013
Antal sider111
Ekstern samarbejdspartnerEnerginet SOV
Birthe Michaelsen BMI@energinet.dk
Praktiksted
ID: 109835628