• Jakob Polcwiartek
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Inden for sundhedsteknologi kan fysiologisk modellering inden for glukose-insulin-systemet være med til at øge forståelsen af diabetes, bl.a. gennem estimering af insulinsensitivitet (insulinfølsomhed) for raske personer og patienter med prædiabetes eller type 2-diabetes. Den gyldne standard inden for måling af insulinsensitivtet er den euglykæmiske hyperinsulinæmiske clamp-teknik, som er ret vanskelig og invasiv. Et alternativ til denne er Bergmans minimale model, som kan estimere insulinsensitivtet gennem fortolkning af den intravenøse glukosebelastningstest (IVGTT). Denne model har gennem en årrække vakt stor interesse i litteraturen hvortil, der endvidere er lavet en PC-applikation til (MINMOD Millennium). Denne er desværre begrænset til en enkelt optimeringsalgoritme næsten uden nogen form for brugertilpasning udover også at virke forældet.

Derfor bestræbede dette kandidatspeciale sig på at rekonstruere en version af MINMOD med fokus på mere brugertilpasning af optimeringsprocessen for bl.a. at kunne estimere insulinsensitivitet.

En tilgang med ikke-lineær mindste kvadraters metode (NLS) blev benyttet sammen med Bergmans minimale model til at udvikle en PC-applikation i MATLAB (version R2015a). Relevant IVGTT-data fra litteraturen blev fundet, ekstraheret, processeret samt implementeret i den rekonstruerede version af MINMOD. Alt dette blev samlet og præsenteret i en brugergrænseflade (GUI), mens softwareudviklingsprocessen hovedsageligt var baseret på vandfaldsmodellen samt usability-heuristikker.

Under softwareudviklingsprocessen var det muligt at rekonstuere en version af MINMOD i et æstetisk og minimalistisk GUI. Det var her muligt at tilpasse i optimeringsprocessen mht. estimeringen af relevante parametre, herunder insulinsensitivitet, inden for Bergmans minimale model. Overordnet var det muligt at bekræfte estimeringen af parametrene med andre studier fundet i litteraturen, der validerer den rekonstuerede version af MINMOD til et vist omfang. For at opnå en højere valideringsgrad af programmet, er det dog nødvendigt med flere tests.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider100

Billeder

Front_page_300ppi_01.png
ID: 259304654