• Thomas Pilegaard Madsen
  • Henrik Beier Jensen
  • Christian Bjerre Ruggaard
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler undersøgelsen af, hvorvidt det er muligt at reducere risikoen for separation, af den friske beton, gennem tilsætningen af lermineraler. Der er anvendt en lokalt forekommende lerslam, der tilvejebringes ved afvaskning af tilslagsmaterialer samt et kommercielt tilgængeligt lerprodukt. Gennem forsøg er det dokumenteret, at begge lerprodukter har en stabiliserende effekt. Stabiliteten er vurderet ud fra følsomheden af flydemålet samt risikoen for separation ved variationer i vandindholdet. Tilsætningen af lermineraler medfører, at det er nødvendigt at øge pastavolumenet, for at opnå de ønskede reologiske egenskaber. En laseranalyse afslørede at begge lerprodukters kornkurve mindede meget om kornkurven for flyveaske. På baggrund af dette blev der foretaget forsøg, hvor lertilsætningen blev erstattet med en tilsvarende mængde flyveaske. Forsøgene viste, at det ikke er partikelstørrelsen, der skaber stabiliteten, men derimod lermineralernes partikelform samt evne til at optage vand. I forbindelse med forsøgene blev der udstøbt prøvelegemer af betonen tilsat lermineraler. Gennem måling af de hærdnede prøvelegemers trykstyrke og elasticitetskoefficient kunne det konstateres, at lertilsætningen ikke påvirker disse væsentligt.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider240
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17696130