• Morten Lund Nielsen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialerapporten omhandler de institutionelle muligheder og udfordringer i forbindelse med planlægningen og etableringen af LAR-projekter. Da fremtidens klimaændringer vil medfører stigende nedbørsmængder og dette vil især blive en udfordring i byområder. Da storer mængder regnvand afledes til kloaksystemet som følge af store befæstede arealer.
Som følge af mange boliger og befæstede arealer, som forårsager at store mængder regnvand skal afledes til kloaksystemet. Specialerapporten anvender Aalborg Kommune som case studie og undersøger, hvilket tilgange Miljø- og Energiforvaltning og Kloakforsyningen har til LAR. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i Scott’s ”Three Pillars of Institutions” for at undersøge, hvilket regulative, normative og kulturel-kognitive aspekter der har indflydelse forvaltningens og forsyningens tilgang til LAR. Yderligere, bliver de relevante dokumenter for regnvandshåndtering i Aalborg Kommune analyseret.
Dokumentanalyse viser, at der ikke er sammenhæng mellem alle dokumenterne i forhold til, hvorledes de behandler håndteringen af regnvand. Dokumenter har forskellige fokus, da spildevandsplanen og Vision 2100 i høj grad omhandler separatkloakering og andre rørtekniske løsninger. Mens bæredygtighedsstrategien, klimastrategien og kommuneplanen både omhandler separatkloakering og andre alternative løsninger herunder LAR.
I tilgangen til LAR er Miljø- og Energiforvaltning i høj grad præget af både normative og kulturel-kognitive aspekter. Kommunens planer og forvaltningens egne holdninger præger forståelsen af de fremtidens vandudfordringer og LAR som mulig løsning. Ydermere, ser Miljø- Energiforvaltningen en klar rekreativ værdi ved regnvand, som kan skabe værdi for byens borgere.
Aalborg Kloakforsyning er i høj grad påvirket af regulative og kulturel-kognitiv aspekter, da Klo-akforsyningen skal følge lovgivningen på vandsektorområdet. Ydermere, har Kloakforsyningen holdninger til, hvilke løsninger er bedst set i et teknisk-, miljømæssigt- og økonomisk perspektiv.
Disse forskellige tilgange har stor indflydelse på samarbejdet mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Kloakforsyningen, da der er uenighed omkring løsninger og deres anvendelsesmuligheder.
SpecialiseringsretningMiljøledelse og bæredygtighed
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2014
Antal sider80
ID: 198544058