Reevaluering af Stress som Differentieret Fænomen.

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Rasmus Bergqvist Heuch
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette projekt er at studere fortidige og nutidige perspektiver på fænomenet stress, for at konceptualisere en differentieret definition. Teorier fra både markedsundersøgelser, biologiske eksperimenter, evolutionære teorier og selvrapporteringsundersøgelser undersøges, evalueres og syntetiseres til et fælles perspektiv, i overensstemmelse med Becks psykobiologiske model og pessimistisk videnskabelig realisme.
Denne specifikke tilgang er en replikation af metoden fra et tidligere projekt, hvis formål var at undersøge forskellige biologiske og evolutionære teorier om depression, men henblik på at skabe en ny definition og diagnostiske guidelines. Dette viste en solid støtte for teorien om, at depression er et differentieret fænomen, hvorfor stress blev valgt til en lignende undersøgelse.
Både stressor-specifikke og non-specifikke processer og reaktioner identificeres i relation til stress, og begge er medierede og modererede af kognition, emotion og sårbarhed som stammer fra en kombination af genetik og tidligere erfaringer. Stress konceptualiseres derfor som både den specifikke og den non-specifikke reaktion på opfattede stressorer, som er påvirket af individets genetiske sammensætning og tidligere livserfaringer. Stress er ikke altid negativt, og har flere positive fordele, afhængigt af sociale faktorer, tilgængelige ressourcer og opfattelsen af stressorer. Dette nye perspektiv på stress anbefales for al forskning, mens specifikke perspektiver foreslås for specifikke formål og anvendelser.
Diagnostik vælges til en gennemgående undersøgelse, specifikt hvordan den nye konceptualisering af- og perspektiv på stress påvirker de nuværende diagnostiske guidelines beskrevet i den tiende udgave af International Classification of Diseases. Diagnostiske guidelines for angst redegøres for og sammenlignes med diagnostiske guidelines for depression, for at undersøge forskellige tilgange til kategorisering af mentale lidelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2017
Antal sider83
ID: 258653128