• Frederik Pors Jakobsen
4. semester, Bæredygtigt design, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det funktionalistiske paradigme har hjulpet os til god visuel ydeevne og en god forståelse for visuelt ubehag, mens de seneste bidrag inden for naturvidenskab har givet os en større forståelse af sundhedssfaktorer, især hvad angår cirkadisk belysning. Begge perspektiver er kvantificerbare og kan derfor bruges i designkriterier, hvilket giver et måleligt økonomisk argument for at implementere disse funktioner i lysdesign produkter.
Er det alt der er at skabe god belysning i dit hjemsted?
Disse funktioner kan i bedste fald efterlade en upåvirket, da de tager ikke hensyn til det subjektive menneskes følelsesmæssige, kulturelle og sociale forhold til belysning. Selvom disse kan findes i nogle sparsomme kvalitative undersøgelser af boligbelysning, kan vanskeligheden med at måle dem gøre det svært at komme på dagsordenen for designkriterier.
En evaluering af, hvilke værdier design-kriterierne hviler på i dag og dens historiske spor, gør det muligt for denne undersøgelse at revurdere og gennem tværfaglig undersøgelse med de involverede praksisområder foreslå nye værdier og visioner som grundlag for fremtidig boligbelysning.
Denne afhandling foreslår, at kriteriet for bolig-belysningsdesign skal være co-shaped gennem pragmatiske designspil af de involverede professioner. Disse spil bør baseres på værdier af de kendte funktions- og sundhedsperspektiver, men også ved at inddrage beboeren som en aktiv del af belysning, som former atmosfæren med hjælp af lys, styret af følelser og deres sociale og kulturelle perspektiver.

Dette er et forsøg på at revurdere de underliggende værdier for lys i hjemmets design-kriterier.
Men det er lige så meget en indsats for at skabe processen, hvorigennem det kan ske, og hvor designkriterier kan blive co-shaped fra disse. En proces, hvor de involverede professioner kan give slip på deres lokaliserede, indlejrede og investerede viden og finde pragmatisk anvendelse af hinandens specifikke viden og derved co-shape en bedre værdi base for design af lys i hjemmet og en visionær retning for design kriterier.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider75
ID: 266884878