Reduktion af CO2-udledningen fra lufttransport

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jesper Nielsen
Denne rapport tager udgangspunkt i ny EU-lovgivning der trådte i kraft i november 2008 vedrørende CO2 reduktion fra international luftfart. Formålet med rapporten er at skildre hvilke muligheder, der er til stede for at reducere CO2-udslippet fra lufttransport, således at EU lovgivningen imødekommes. For at identificere mulige tiltag laves der en screening af de strategier og forslag forskellige aktører har indenfor emnet. Dette inkluderer flyproducenter, -operatører samt NGO. Derefter systematiseres og analyseres disse tiltag for at identificere effekter og tidsperspektiv for tiltagene. Det findes, at krav til år 2012 ikke kan imødekommes, dog er der ingen reelle konsekvenser heraf før efter år 2013, hvor kvoter kræves opkøbt ved manglende reduktion. I år 2013 vurderes det, at det ved en kombination af internationalt samarbejde, optimeret drift, alternative transportmuligheder og biobrændsel hermed er muligt at imødekomme EU-lovgivningen. Endvidere er det muligt, ved implementering af tiltag på flere innovationsniveauer, at reducere udledningen yderligere samt at skabe en kontinuerlig reduktion.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider62
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17723040