• Tobias Qvistorff Sidén
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne kandidatafhandling omhandler re- ducering af svigt i byggebranchen, og er afgrænset til kun at se på svigt i udføres- sesfasen.
Indledningsvis redegøres der for, at der er et væsentligt problem med svigt i bygge- branchen. Her ses først på bygge- og an- lægsbranchen udvikling gennem den sene- ste årrække. Derefter ses der på omfanget og udviklingen af antallet af svigt, og hvilke tiltag der tidligere er lavet, for at reducere antallet af svigt.
Efterfølgende analyseres årsagerne til svigt, ud fra seks opstillede teser, for at redegøre om de seks teser, er væsentlige årsager til svigt i den danske byggebran- che. Til at be- eller afkræfte om teserne er væsentlige årsager til svigt, ses der på tidligere analyser af årsager til svigt, derudover begrundes teserne, ved brug af cases fra Musikkens Hus i Aalborg.
Til slut udarbejdes der 18 tiltag, der enkelt eller samlet kan være med til at reducere antallet af svigt i byggebranchen. Tiltagene er udarbejdet ud fra de seks teser, og således, at de er simple at implementere for den enkelte entreprenørvirksomhed, eller i enkelte tilfælde for bygherren eller rådgiverne.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2014
Antal sider102
ID: 198434012