Realtidsstyring - Kolding afløbssystem

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Klaus Jess
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten omhandler implementering af realtidsstyring med DORA metoden, som er en model prædiktiv styring, i Kolding afløbssystem, hvor der allerede er implementeret regelbaseretstyring. Klimaændringerne øger belastningen på afløbssystemerne. Derfor undersøges det, om det er muligt at reducere aflastninger med spildevand til recipienter, ved at ændre styringsmetoden.

En screening af styringspotentialet til Kolding afløbssystem, har vist at der er potentiale for at reducere overløbsvolumen yderligere i forhold til den allerede implementerede styringsstrategi. Hvor det er fundet at der potentiale for reduktion af overløbsvolumen i systemet.

Ved implementering af DORA styring er det fundet at det er muligt at reducere overløbsvolumen i systemet med 9 \% over et helt år, baseret på hændelser fra 2012. Reduktionen har samme størrelsesorden som stigning i årsmiddelnedbør frem mod år 2100 som følge af klimaændringer.

Det er forsøgt at beskytte specifikke recipienter ved brug af vægtning af overløbsbygværker i systemet. Resultaterne her er af skiftende karakter. Da vægtningsfordelingerne i projektet er lavet uden at tage hensyn til systemets opbygning, og det fører til at nogle vægtningsfordelinger fører til forværringer, sammenlignet med statussituationen.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider86
Ekstern samarbejdspartnerKrüger A/S
Nikolaj Mølbye Mølbye, Nikolaj [nom@kruger.dk]
Anden
ID: 280538663