• Tom Christian Thomsen
  • Tove Berthold
  • Lars Yde
Problemformuleringen knytter sig til en case Afdeling M1 på Himmerland Sygehus i Region Himmerland. Afdeling M1 er udset til et pilotprojekt for anvendelse af Lokalisering og Emneidentifikation med effektivisering, arbejdsmiljø og patientkvalitetsforøgelse som mål. Afdeling M1 har en dominerende daglig arbejdsproces, som vi har fået lov til at følge i dette projekt og bruge som case. I denne forbindelse anvendes begreberne Anvendelse og Implementering som beskrevet i Indledning. Vi har derfor valgt følgende problemformulering:
Hvordan kan Sygehus Himmerland, Hobro, Afdeling M1 gennem implementering af Lokalisering og Emneidentifikation reducere tidsforbruget for indsamling af måleværdier i værdirunden?
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2014
Antal sider111
ID: 198658682