Realiseringsfaktorer i byomdannelsen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Robert Kovac
  • Hans Pedersen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Samfundsudviklingen i Danmark har medført at centrale erhvervs- og havneområder forlades eller misligholdes. Områdernes centrale beliggenhed gør dem ofte attraktive til mere bynære anvendelse, såsom boliger, rekreative områder og kontorerhverv. Ved en ændring af arealanvendelse skal der dog tages højde for en række forhold, hvilket medfører, at omdannelsesprocessen er yderst kompleks. I nærværende projekt vil der blive taget udgangspunkt i det ovennævnte analysefelt med følgende spørgsmål: ”Hvorfor planlægges og realiseres nogle omdannelser, mens andre aldrig gennemføres?” Spørgsmålet i projektet vil blive besvaret gennem to case-studies, som omhandler henholdsvis omdannelsesprojektet ved Esbjerg Havn og Odense Havn. Hensigten med den valgte analysemetode er, at denne muliggør en mere nuanceret forståelse af de faktorer, som er afgørende for, hvorvidt et omdannelsesprojekt gennemføres eller ej. I projektet konkluderes det, at der er fire afgørende faktorer, som har indflydelse på udfaldet af omdannelsesprocessen. Faktorerne påvirker hinanden i et kompleks system, som er baseret på juridiske bestemmelser og politiske magtforhold. De fire faktorer benævnes: Politisk konsensus, kommunale virkemidler, projektets rentabilitet og modmagtens intensitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider112
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6145499