• Rasmus Toft Jensen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
'Dette speciale undersøger forskelle og ligheder ved fire typer af usability-evalueringer inden for mobile context-aware systemer, hvor der ses på papirprototyper og funktionelle prototyper, samt hvorvidt evalueringerne foregår i felten eller i laboratoriet. Der er udviklet en fiktiv mobil context-aware applikation, City Friend som der evalueres på. City Friend kan guide brugeren af offentlige transportmidler. Resultatet er at der ikke er den store forskel mellem de fire evalueringsmetoders resultater. Papirprototype-evalueringen finder færrest problemstillinger, men er til gengæld den hurtigste. Den funktionelle prototype i felten finder flest usability-problemstillinger, men er også den evaluering der tager længst tid at udføre. Jeg anbefaler tidligt i processen at begynde med en papirprototype i laboratoriet, men at afslutte med en funktionel prototype-evaluering i felten.'
SprogDansk
Udgivelsesdatookt. 2006
ID: 61068373