• Rolf Krøyer
  • Jeppe Nellemann Andersen
  • Daniel Greth Sørensen
Dette projekt undersøger hvordan ad hoc protokollen B.A.T.M.A.N. V kan tilpasses til brug i konteksten af militær kommunikation. Ved at gøre routing uafhængig af lavere protokol lag, samtidig med at forbedre routing til at undgå links med høj pakketab. Implementering og evaluering er gjort igennem simulering.
Del et af projektet undersøger indflydelsen af interferens and hvordan det modelleres og simuleres.
Del to af projektet foreslår en løsning til estimering af link throughput uafhængigt af lavere lag. Denne metode gør brug af pakketog and informationsdeling mellem naboer. Resultater viser denne metode generelt sænker pakketab sammenlignet med B.A.T.M.A.N. V, når det antages at ingen information er tilgængelig fra lavere lag.
Del tre af projektet undersøger hvordan en repræsentativ estimering af flere hops ruters throughput. Der findes at B.A.T.M.A.N. Vs hop tab ikke er repræsentativ af dette, derfor foreslås en ny metode der er tiltænkt at være mere repræsentativ og bedre tilpasset heterogene links. Resultater viser at denne metode generelt sænker pakketab og at routing undgår områder med højt pakke tab ved brug af længere ruter.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 jun. 2021
Antal sider107
ID: 413673349