• Hasse Kristensen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Prostatacancer er den hyppigste cancerform hos danske mænd, og den er den næsthyppigste årsag til cancerdød. Antallet af radikale prostatectomier i Danmark stiger år for år, og intet tyder på at stigningen ikke vil fortsætte. Fjernelse af prostata er et indgreb med betydelig risiko for følgetilstande, og seksuelle dysfunktioner udgør en stor del af følgetilstandene. Overlevelsestiden efter cancerbehandling er ligeledes stigende, så flere mænd lever længere tid med seksuelle dysfunktioner. Det er derfor vigtigt, at den præoperative information gør den enkelte patient i stand til at træffe afgørelse vedrørende behandling på et tilstrækkelig oplyst grundlag. Ved litteraturgennemgang findes der dokumentation for anbefalinger på området, og disse anbefalinger sammenstilles med informationsprocedurer på et af syv centre i Danmark, der foretager prostataoperationer. For at undersøge om informationerne modtages og tolkes korrekt af patienterne, er der gennemført interview af fem mænd, der har fået foretaget prostatectomi.
Afhandlingen konkluderer, at den præoperative information lever op til de anbefalede standarder, og de interviewede mænd oplevede et højt informationsniveau, der gjorde dem i stand til at træffe et valg på et oplyst grundlag.
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider45
ID: 302836426