Projektering af Hvide Sande Missionshus

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Dennis Kaastrup Nielsen
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Projektet omhandler en delvis projektering for byggeriet af ”Hvide Sande Missionshus”. Projektet for ”Hvide Sande Missionshus” er et udbudsprojekt, som er udarbejdet i løbet projektperioden ved Ingeniørgruppen ApS.
Projekteringen omfatter dimensionering af en bærende stålrammekonstruktion samt dimensionering og eftervisning af samlinger på stålrammen. Herudover dimensioneres og eftervises betonpladerne og fundamentsbjælkerne i det selvbærende terrændæk. Fundering udføres med jernbetonpæle som dimensioneres og eftervises.
SpecialiseringsretningBygge- og anlægskonstruktion
SprogDansk
Udgivelsesdato16 mar. 2016
Antal sider280
Ekstern samarbejdspartnerIngeniørgruppen Vestjylland
Thomas Lausen tl@ingeniorgruppen.dk
Praktiksted
ID: 229946244