Produktion og Karakterisering af Kulstof Nanorør til brug i Fotodetektorer

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jens Sejlund Jensen
  • Thomas Gam Mikkelstrup
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt inkluderer nogle af de mest bruge metoder til at gro kulstof nanorør, med fokus på deres brug i fotodetektorer. Der arbejdes hovedsageligt med nanorør groet via chemical vapour deposition, men andre metoder bliver også beskrevet. Teorien bag nanorørenes geometri og elektroniske båndstruktur fremlægges sammen med den basale teori bag metal-halvleder-metal fotodetektorer. Fotostrømsmekanismerne for kulstof nanorør gennemgås. Teorien bag karakterisering af nanorør via Raman spektroskopi er også inkluderet.
Kulstof nanorør blev groet via chemical vapour deposition og blev karakteriseret med skanning elektron mikroskopi, atomar kraft mikroskopi, absorbans spektroskopi og Raman spektroskopi. Selvom nanorør blev produceret gennem forsøgene i denne rapport, var ingen af dem af god nok kvalitet til at blive brugt til fotodetektorer. Disse blev derfor produceret via nanorør indkøbt fra mkNANO i stedet. De købte nanorør blev separeret og deponeret på forskellige prøver, og elektriske kontakter blev lavet med et direct-write UV-litografi system. De blev efterfølgende undersøgt med strøm-spændings kurver og fotostrøms målinger.
SpecialiseringsretningNanofysik og -materialer
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 jun. 2016
Antal sider101
ID: 235326654