• Nathalie Petrea Plumhoff Clausen
4. semester, Tysk (cand.mag.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract
Privat en russer, arbejdsmæssigt en tysk forfatter. Stereotypisering, hybriditet og transkulturalitet i udvalgte værker af Wladimir Kaminer.
Specialet tager udgangspunkt i den russisk-tyske forfatter Wladimir Kaminer, der siden 2000 og frem har bidraget til den tyske litteratur med værker, der igennem humoristiske anekdoter italesætter både samfundsmæssige temaer og personlige skildringer af forfatterens eget liv, der ligeledes bærer præg af hans migration til Tyskland.
I Specialet ønskes der at undersøge, hvordan stereotypisering, hybriditet og transkulturalitet kommer til udtryk i tre udvalgte værker ”Russendisko” fra 2000, ”Liebesgrüße aus Deutschland” fra 2010 og ”Das Leben ist (k)eine Kunst” fra 2015 af Kaminer og om disse kan eksistere i samklang. Opgaven tager udgangspunkt i grundlæggende kulturbegreber og redegør for disse ud fra teoretikere som bl.a. Wolfgang Wesch, Birgitte Frello, Fons Trompenaars og Hans Henning Hahn. Det stilistiske aspekt tager udgangspunkt i bla. Thomas Ernst i forhold til redegørelse af genre og Gérad Genettes narrative teori. Disse kulturelle- såvel som stilistiske aspekter er interessante at undersøge gennem en komparativ analyse i besvarelsen af undersøgelsen.
I Artiklen ”Was ist Transkulturalität” viser den tyske teoretiker Wolfgang Welsch, at kulturbegreberne er karakteriseret ved en del indbyrdes modsætningsfyldte elementer. Welsch argumenterer for, at disse kontrastfyldte begreber manifesterer sig i primært to kulturbegreber: Den traditionelle kulturmodel og den nye kulturmodel, hvor stereotypiseringen tilhører den traditionelle, og overskridelsesbegreberne som hybriditet og transkulturalitet befinder sig i den nye kulturmodel.
Ved anvendelse af bla. Welschs kulturbegreber undersøger specialet om disse kulturbegreber forekommer i den multikulturelle forfatter, Kaminers udvalgte værker, og hvordan disse modstridende begreber manifisteres i disse. Ved at beskrive, analysere og sammenligne forekomsten af disse i udvalgte anekdoter fremstiller specialet deres forekomst, anvendelse og betydning. Dette manifesterer sig ligeledes på det narrative plan, hvor der ses på fortællerens udvikling igennem de udvalgte værker, der strækker sig over en årrække af 15 år. Derudover fortælles forfatterens personlige historie, hvilket opgaven antager, vil fremvise Kaminers udvikling og oplevelse af at tilhøre to kulturer gennem de analyserede værker, da fortælleren også præsenteres som forfatteren.
Opgaven undersøger således brugen af stereotypiseringen som ses i hhv. sparsom brug i det første værk, der dog senere øges i andet værk og også er til stede i det tredje værk. Transkulturalitetens forekomst i første værk, da den skildrede kultur er bygget op omkring transkulturaliteten der også er tilfældet i det tredje værk. Hybriditeten påvises i det tredje værk gennem fortællerens virke som kunstner og del af den subkulturelle kunstnerscene. Derudfra kan konkluderes at transkulturalitet, hybriditet og stereotypisering forekommer i de udvalgte værker af Wladimir Kaminer og påvise en udvikling værkerne igennem, fra udelukkende at have transkulturalitet i indvandrernes subkultur, til at trankulturalitet fremstår mere globaliseret.
SprogTysk
Udgivelsesdato8 sep. 2014
Antal sider82
ID: 239914875