• Anne Bundgaard Hoelgaard
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Genanvendelse af det kliniske indhold på tværs af organisationer i primær sektor sker i dag i ringe grad. Dette sker til trods for, at den tilgængelige data, kan være til direkte gavn for patientbehandlingen eller medføre inddirekte forbedringer gennem dataudtræk til styrings-, kvalitets- og ledelsesformål. Udfordringen er, at data i primær sektor er præget af stor variabilitet og lav datakvalitet, der er påvirket af menneskelige, organisatoriske og tekniske faktorer.
I Danmark er målet, at implementering af Fælles Sprog III skal ensrette og strukturere dokumentationen i kommunalt regi. Men samtidig er det svært at afgøre, hvilket genanvendelses formål der skaber størst værdi for borgeren i sidste ende og dermed bør prioriteres.
Standardiseret datamodellering er foreslået som en løsning, der kan imødekomme genanvendelse af data i kliniske informationssystemer. På baggrund af dette udarbejdes en indholdsanalyse af det kommunale genoptræningsområde og den tilknyttede FSIII Klassifikation, for at kunne specificere to alternativer til modellering af et borgerforløb dokumenteret i FSIII. Borgerforløbet modelleres i standarden HL7 FHIR.
I studiet præsenteres syv generiske principper til datamodellering i HL7 FHIR, som understøtter, hensigtsmæssig genanvendelse af det kliniske indhold til primære og sekundære formål.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider52
ID: 333332013