PRAKTISK LEDELSESVÆRKTØJ TIL SAMARBEJDE I DEN DANSKE BYGGEBRANCHE

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Haahr Jensen
  • Kasper Støttrup
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport er resultat af et opfølgende studie af Ph.d.-afhandlingen HOW TO CREATE AN EFFECTIVE AND EFFICIENT BUILDING PROCESS"' af Kristian Ditlev Bohnstedt, Aalborg Universitet, hvor otte komponenter grundlæggende konkluderes at fordrer en effektivt samarbejde i den danske byggebranche. Denne rapport tager udgangspunkt i de omtalte otte komponenter, hvortil den har til formål at udarbejde et agilt og praktisk værktøj som indeholder redskaber til situationsbestemte løsninger -- simpelt, overskueligt og værdiskabende. Resultatet af denne udarbejdelse er pamfletten "`LEDELSESVÆRKTØJ - EN VEJ TIL ET BEDRE SAMARBEJDE I DEN DANSKE BYGGEBRANCHE"' der målrettes til byggeriets styrende parter, i et forsøg på at styrke samarbejdet. Pamfletten er udarbejdet i en situationsbestemt form, således den målretter dens syv redskaber alt efter aktør og entrepriseform. Pamflettens syv redskaber omhandler opstart, kommunikation, målsætning, konflikt, evaluering, belønning, aftaler og er primært udviklet ved anvendelse af induktion, bl.a. ved granskning af det faglitterære landskab, samt kendte teorier og erfaringer. Dertil er de verificeret ved anvendelse af deduktion, herunder i form af kvalitative interviews af en repræsentativ gruppe af den danske byggebranche og analyse heraf.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider89
ID: 234536889