Portfolio: et læringsteoretisk perspektiv på motivation og forhindringer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Assa Færø
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale undersøges, hvad der gør sig gældende for de studerendes motivation og forhindringer i forbindelse med udarbejdelse af portfolio på Universitet. Specialet tager dels udgangspunkt i en interviewundersøgelse foretaget med seks studerende på uddannelsen ”Læring og forandringsprocesser”, dels i sekundær empiri udarbejdet i en spørgeskemaundersøgelse. Der analyseres ud fra et læringsstilperspektiv understøttet af Lena Boström og Svend Erik Schmidts skandinaviske version af Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunns læringsstilmodel. Herunder er udvalgt de følelsesmæssige og sociologiske faktorer til analyse af undersøgelsen. Endvidere anvendes Olga Dysthe til yderligere analyse af de sociologiske faktorer, hun anvender også begreberne ’stilladssering’ og ’zonen for nærmeste udvikling’, hentet fra Bruner og Vygotski. Det konkluderes, at nuværende portfolioform i højere grad tilgodeser studerende, der har indre motivation, indre struktur og indre ansvarlighed og i mindre grad de studerende, der motiveres af det ydre, har behov for ydre struktur og ydre ansvarlighed. Vedrørende de sociologiske faktorer tilgodeser nuværende portfolioform både sociale og individuelle kognitive arbejdsformer, men i størst udstrækning de individuelle. Vedrørende de sociologiske faktorer konkluderes, at det sociale fungerer som stilladssering for de studerende i arbejdsprocessen og herunder som støtte for de studerende til at komme til det næste udviklingsniveau. Specialet konkluderer, at den valgte analysestrategi giver et perspektiv og en forklaring på, hvad der gør sig gældende i de studerendes motivation og forhindringer.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2013
Antal sider75
ID: 76965369