Polymeric drug delivery system

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Camilla Lystlund Andersen
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale projekt omhandler potentielle anvendelser af polyvinylpyrrolidone-baserede polymer miceller som et drug delivery system. 1 og 6 kDa polymer blev anvendt til at danne enten miceller fyldt med curcumin som et karakteristisk hydrofobt lægemiddel; eller tomme miceller ved anvendelse af kloroform, som en midlertidig hydrofob stabilisator. De fysiske egenskaber af de syntetiserede miceller blev undersøgt ved anvendelse af Nanoparticle Tracking Analysis for at bestemme størrelses fordelingen af micellerne og atomar kraft mikroskopi til at visualisere dem. Glioblastoma (U87) og fibroblast (CRL 2429) celle linjer blev anvendt til in vitro undersøgelser i anvendelsen af polymer miceller til drug delivery, med hovedfokus på mekanismerne bag optagelsen af lægemidlet i cellerne, samt den cytotoksiske effekt. Den cellulære optagelse af curcumin i micellær- og fri form blev undersøgt ved brug af optisk fluorescens mikroskopi. Cytotoksisk analyse blev anvendt til at bestemme dødeligheden af cellelinjerne, når de blev induceret med forskellige koncentrationer af micellær- og fri curcumin, samt tomme miceller i 24 timer. Undersøgelserne af endocytose mekanismer blev udført under anvendelse af forskellige endocytose hæmningsstoffer, heriblandt dynasore, worthmaninn og natriumazid, efterfulgt af enten mikroskopisk visualisering af cellerne eller cytometri målinger. Selvom ingen endelig konklusion blev nået for optagelsesmekanismerne, blev der med succes vist at den micellære form af curcumin drastisk øger optagelsen og effekten af lægemidlets formulering sammenlignet med i den frie form.
SpecialiseringsretningNanobioteknologi
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 feb. 2017
Antal sider100
ID: 250648911