PLC og det 21. århundredes kompetencer

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Rikke Lübæch Christensen
Dette masterspeciale placerer sig i spændingsfeltet mellem udviklingen af pædagogiske læringscentre (PLC), implementeringen af det 21. århundredes kompetencer i en dansk skolekontekst og læring i organisationer / organisatorisk videnskabelse. Med den forventede inddragelse af det 21. århundredes færdigheder i undervisningen rettes fokus på, at elever udvikler kompetencer, som er efterspurgte og afgørende i det stadig mere digitaliserede samfund, som de på sigt skal deltage i som aktive demokratiske medborgere. I denne proces er skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) centrale som understøttende og videnskabende enhed for både elever og lærere. Derfor undersøger jeg gennem en kombination af den generative metode LEGO Serious Play og aktionsforskningsmetoden Fremtidsværkstedet i to brugerinddragende workshops, hvordan PLC på Gug School kan blive et videnskabende rum til understøttelse af udviklingen af elevernes 21. århundredes kompetencer. Engeströms aktivitetsteori bruges til at identificere modsætninger i og imellem activity systems i organisationen Gug Skole og suppleres af Nonakas teori om 'Ba' som et fysisk, digitalt og mentalt rum for videnskabelse. Analysen af de to workshops viser, at skabelsen af netop "Ba" kan udvikle PLC på Gug Skole til et videnskabende rum til understøttelse af udviklingen af elevernes 21. århundrede kompetencer. Samtidig fremstår den generative metode LEGO Serious Play i sig selv som et medierende artefakt i udviklingen af det 21. århundredes kompetencer.

Nøgleord: det 21. århundredes kompetencer, organisatorisk læring, videnskabelse, generative metoder, activity systems, 'Ba'
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2018
Antal sider65
ID: 279927795