• Melissa Fernard Bøg Pedersen
Omtrent 2-5% af alle graviditeter bliver ramt af præeklampsia hvortil årsagen ikke er kendt. Patienter med etableret præeklampsi har et nedsat koncentrationsniveau af Plasminogen Activator Inhibitor-2 (PAI-2) i plasma, hvilket indikerer at PAI-2 kan spille en rolle i udviklingen af præeklampsi, eller faldet i PAI-2 kan være et resultat af præeklampsi. PAI-2 har evnen til spontant at danne polymerer, hvilket kan være relevant i et præeklampsi perspektiv. Dermed må rollen af PAI-2 i ætiologien af præeklampsi undersøges fuldt ud.
Derfor var formålet med dette studie at udvikle metoder, modeller og værktøjer til at hjælpe undersøgelsen af PAI-2 og dens rolle i præeklampsi. Disse metoder stræbte efter at udvikle på metoder og værktøjer til at inducere polymeriseringen af PAI-2, og modeller til at visualisere graden af polymerdannelse i plasmaprøver fra gravide. Yderligere var formålet her at generere og karakterisere Monoklonale Antistoffer (mAbs), med hensigt på at etablere et ELISA med formål i at kunne kvantificere koncentrationsniveauet af PAI-2 i plasmaprøver fra gravide.
In vitro modeller til polymerisering af PAI-2 blev etableret. Polymerisering blev induceret henholdsvist kemisk og termisk, ved eksposering af PAI-2 prøver til Guanidin Hydrochlorid (GuHCl) eller varme. Disse prøver blev visualiseret ved hjælp af SDS-PAGE, nativ PAGE og western blot teknikker. Muse anti-PAI-2 mAbs blev karakteriseret, og en ny generation rotte anti-PAI-2 mAbs blev udviklet og delvist karakteriseret. Et ELISA baseret assay blev etableret, med et muse mAb som det primære antistof, og et Polyklonalt Antistof (pAb) til detektion af det bundne PAI-2. Dette assay blev brugt til at måle PAI-2 koncentrationsniveau i plasmaprøver fra patienter med præeklampsi og kontroller. Endvidere blev PAI-2 i plasmaprøver fra gravide undersøgt, ved brug af magnetiske DynaBeadsTM med et muse mAb til at binde PAI-2 i prøven. Resultat af dette blev illustreret med western blotting teknikker. Endelig blev anti-PAI-2 mAbs produceret i rotter, i et forsøg på at danne antistoffer med høj affinitet og forskellige specificiteter, der formentlig kan være brugbare i yderligere optimering af ELISA og for detektion af polymeriseret PAI-2.
Resultaterne af in vitro polymerisering af PAI-2, induceret kemisk eller termisk, gav polymerisering i prøverne. Ydermere, viste PAI-2 fra plasmaprøver både intakt, ikke polymeriseret PAI-2, samt PAI-2-polymerer. Det etablerede ELISA til kvantificering af PAI-2 niveauer i plasmaprøver fra præeklampsi patienter og kontroller, viste målbare koncentrationsniveauer PAI-2. Rotte mAbs kunne detektere PAI-2 ved brug i western blotting. Endvidere kunne de detektere både intakt og polymeriseret PAI-2, når PAI-2-prøver var bundet til ELISA plader. Imidlertid fremstod ingen af antistofferne til at have specificitet alene mod polymeriseret PAI-2
Det ELISA baseret assay etableret i dette studie kræver validering. Ydermere bør rotte mAbs videre karakteriseres i deres evne til at genkende nativt, humant PAI-2 fra plasmaprøver. Fremtidige studier bør designes til at undersøge om der findes en forskel i mængden af PAI-2 polymerer i plasma fra patienter påvirket af præeklampsi.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2021
Ekstern samarbejdspartnerUniversity of Southern Denmark
Yaseelan Paralasah ypalarasah@health.sdu.dk
Anden
ID: 433972980