Planlægning i det åbne land: Samarbejde om rekreative ruter

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Hanne Hjertmann Christiansen
  • Marie Søndergaard Jensen
  • Anni Elisabeth Hornbæk Nielsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale undersøger, hvordan der planlægges for rekreative projekter i det åbne land. Gennem en undersøgelse af den geografiske, samfundsmæssige og planlægningsmæssige udvikling, bliver det klart, at der ikke er meget erfaring med at planlægge for det åbne land. Imidlertid bliver der gennemført projekter her.
For at danne baggrund for forståelsen af rekreative projekter i det åbne land gennemføres et casestudie. Dette indeholder to cases, om den nordjyske del af Hærvejen og af udvalgte nordjyske MTB-projekter. Casestudiet viser, at helt centralt for planlægning i det åbne land er samarbejde og økonomi. Samarbejdet har på mange forskellige punkter betydet rigtigt meget for projekternes gennemførelse og økonomien har været en af de største udfordringer for dem.
Casestudiet sammenholdes med teorier om planlægning og ekspertinterviews med Danmarks Naturfredningsforening og Videncentret for Landbrug. Her suppleres påstande fra casestudiet med udsagn fra eksperterne. Den identificerede udvikling i planlægningen diskuteres i forhold til teorier om deliberativ planlægning, netværk og stedspotentialer, der hjælper med at forklare udviklingen i det åbne land.
Projektet peger på, at samarbejde mellem kommuner, ved hjælp af en projektleder, er begyndt at fylde mere, da det har været nødvendigt at erstatte amternes samlende og tværkommunale rolle. Der er imidlertid ingen retningslinjer for, hvordan sådanne samarbejder bedst kan og bør udføres. Det kan derudover skabe store udfordringer for tværkommunale projekter i det åbne land, at de er afhængige af midler fra fonde og puljer.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jun. 2014
Antal sider92
ID: 198705043